Yurtdışında Tıp Eğitimi
Bosna Hersek 'de Eğitim
Ukrayna 'da Eğitimi
Bulgaristan 'da Eğitim
Belarus 'da Eğitim
Azerbaycan 'da Eğitim
Çek Cumhuriyeti 'nde Eğitimi
Kazakistan 'da Eğitim
Polonya 'da Eğitim
Hırvatistan 'da Eğitim
Sırbistanda 'da Eğitim
Kosova 'da Eğitim
Rusya 'da Eğitim
Romanya 'da Eğitim
Moldova 'da Eğitimi
Makedonya 'da Eğitim
Gürcistan 'da Eğitim
Avusturya 'de Eğitim
Letonya 'da Eğitim
Litvanya 'da Eğitim
Yunanistan 'da Eğitim
Kırgızistan 'da Eğitim

Viyana Ziraat Üniversitesi

Viyana Üniversitesi / Ziraat Fakültesi iken "Viyana Ziraat Üniversitesi" olarak Branş Üniversitesi olmuştur.
Genelde Türkiye Üniversitelerindeki Ziraat Fakültesinde bulunan bölümler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki Cevre Mühendisliği"nin karşılığı da bu Üniversitede bulunmaktadır.
2003 yılından öncesinde Avusturya Üniversitelerindeki tüm bölümler gibi Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi birleşik olarak verilmekteyken, 2003 yılından sonra bu üniversitedeki bölümlerin tamamı Lisans Eğitimi (3 yıl) ve Yüksek Lisans Eğitimi (2 yıl) olarak ayrıldı. ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulanmaktadır.

LISANS
Lisans eğitimi 3 yıl sürmektedir. Mezuniyet sonrası öğrenciler direkt olarak Master eğitimine başlayabilirler (herhangi bir sınava tabii tutulmaksızın). Türkiye'den yatay geçişle gelen öğrenciler, Türkiye'deki Üniversitede vermiş oldukları dersleri Viyana Ziraat Üniversitesinde saydırabilirler.

Bölümler:

Gıda Mühendisliği ve Biyo teknoloji: 180 ECTS, 3 yıl. Bu bölümden mezun olan kişiler için Avusturya'daki is imkânları gayet iyi. Zira bu bölüm mezunları genel olarak Laboratuar ortamında çalışmaktadırlar ve Avusturya'da şuan Laboratuar elemanında acık bulunmaktadır.

Odun ve Doğal Lif Teknolojisi: 180 ECTS,3 yıl. 180 ECTS, 3 yıl.

Orman Mühendisliği: 180 ECTS, 3 yıl.

Peyzaj Mimari & Bölge Planlama ve Bölge Mimarisi: 180 ECTS, 3 yıl.

Su Ürünleri ve Kültür Teknolojisi: 180 ECTS, 3 yıl.

Ziraat Mühendisliği: 180 ECTS, 3 yıl.

At Bilimleri: 180 ECTS, 3 yıl. Bu bölüm Viyana Veterinerlik Üniversitesiyle beraber ortak olarak okutulmaktadır.

Bağcılık ve Şarap Ekonomisi: 180 ECTS, 3 yıl.

Cevre Mühendisliği ve Bio-Kaynak Yönetimi: 180 ECTS, 3 yıl.

YÜKSEK LİSANS  
Öğrencinin Avusturya'da seçeceği Master Bölümü Türkiye'de almış olduğu Lisans eğitiminin aynısı veya yakın bir bölümü olmalıdır. Örneğin Makine mezunu bir öğrenci İşletme bölümünde Master`e kabul edilmemektedir (öğrenci Türkiye'de bu alanda Master kabulü almış olsa bile). Aşağıdaki listede istisnai durumlar için özel notlar düşülmüştür. Ayrıca Master kabullerinde öğrencilere Türkiye'deki Lisans Eğitimi ile Avusturya'daki Lisans Eğitimi farkı gözetilerek alttan (Lisans derslerinden) ek 3?5 ders verilme durumu vardır. Su ana kadar 5 dersten fazla verildiği olmamıştır. 

Bölümler:
Arazi Yönetimi, Altyapı ve Yapı Tekniği: 120 ECTS, 2 yıl. Su Ürünleri veya Kültür Teknolojisi Lisans mezunları ve bu alandaki derslerini içeren başka bir bölümden mezun olan öğrenciler bu Master programına başvurabilirler.

Bitki Bilimleri: 120 ECTS, 2yil. Ziraat Mühendisliği veya bu alanlardaki benzer dersleri almış Lisans mezunları veya Türkiye'de Bitki Bilimlerinde Mastere kabul edilmiş öğrenciler bu Master programına başvurabilirler.  

Bitki Tıbbı 120 ECTS, 2 yıl. Ziraat, Orman veya benzer bir Mühendislikten mezun olanlar veya bu alandaki benzer dersleri almış Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Biyo teknoloji: 120 ECTS, 2 yıl. Gıda Mühendisliği veya Biyo teknoloji mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Cevre Mühendisliği ve Bio-Kaynak Yönetimi: 120 ECTS, 2 yıl. Teknik, Ekonomi veya Sosyal Bilimler alanında mezun olmuş Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Gıda Mühendisliği ve Teknolojisi: 120 ECTS, 2 yıl. Gıda Mühendisliği veya Biyo teknoloji mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Odun Teknolojisi ve Yönetim: 120 ECTS, 2 yıl. Odun ve Doğal Malzeme Tekniklerinden veya bu alandaki dersleri görmüş öğrenciler başvurabilirler.

Ekolojik Ziraat: 120 ECTS, 2 yıl. Ziraat Mühendisliği mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler

Orman Mühendisliği: 120 ECTS, 2 yıl. Orman Mühendisliği mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Peyzaj Mimari & Bölge Planlama ve Bölge Mimarisi: 120 ECTS, 2 yıl. Peyzaj Mimari, Bölge Planlama veya Bölge Mimarisi mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Su Ürünleri ve Cevre: 120 ECTS, 2 yıl. Su Ürünleri ve Cevre mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler

Su Ürünleri ve Kültür Teknolojisi: 120 ECTS, 2 yıl. Su Ürünleri ve Kültür Teknolojisi mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Tarım ve Gıda Ekonomisi: 120 ECTS, 2 yıl. Tarım ve Gıda Ekonomisi, Gıda Bilimleri mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Vahşi Hayvan Ekolojisi 120 ECTS, 2 yıl. Hayvan Ekolojisi, Orman Mühendisliği, Biyoloji, Ekoloji veya Veterinerlik mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Yararlı Hayvan Bilimleri: 120 ECTS, 2 yıl. Ziraat Mühendisliği veya Veterinerlik mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Ziraat Biyolojisi: 120 ECTS, 2 yıl. Ziraat Biyolojisi mezunları veya bu alandaki dersleri görmüş olan Lisans mezunları bu bölüme başvurabilirler.

Diğer Avrupa Üniversiteleriyle Partner olarak sunulan Master Dalları

DDP Euro ben Master Hayvancılık ve Genetik olarak (EM-ABG)
Çevre Bilimleri - Toprak, Su ve Biyolojik Çeşitlilik (ENVEURO) --
Bahçecilik Bilimleri
Dağ Orman
Dağ Risk Mühendisliği
Doğal Kaynakları Yönetimi ve Çevre Mühendisliği
Emniyet gıda zincirinde

DOKTORA
Yer Bilimleri  
Sosyal ve Ekonomi Bilimleri

 
Innsbruck Üniversitesi

Innsbruck Üniversitesi

Leopold Fransa'da üniversite Innsbruck 1562 yılında Avusturya'nın Innsbruck şehrinde kurulmuştur. Innsbruck Üniversitesi'nde yabancı ve yerli toplam 26.000 öğrenci öğrenim görmektedir. Araştırma ve eğitim alanında 3000 Profesör görev yapmakta. Bünyesinde dört tane Nobel ödülü almış profesör bulunduran üniversite, araştırmacılıktaki kalitesiyle ve başarısıyla dünyada üne sahiptir.


Klagenfurt Üniversitesi

Klagenfurt Üniversitesi

Klagenfurt Üniversitesi Lisans Bölümleri

  • Bilgi İşlem Sistemleri, Bilgi Teknolojisi, Coğrafya, Ekonomi Bilimleri, Ekonomide Bilgi İşlem ve Kullanım Sistemleri, Hukuk Fakültesi, Matematik, Sosyoloji, İşletme

 


Leoben Üniversitesi

Leoben Üniversitesi

Leoben Üniversitesi Lisans Bölümleri


  • Ekonomi ve İşletme Bilimleri, Elektroteknik, Fizik, Fizik ve Kimya, Genel Makine Mühendisliği, Genel ve Analitik Kimya Bölümü, Jeofizik, Jeoloji Bilimleri (Mineraloji ve Petroloji), Jeoloji Bilimleri (Teknik Ekosistem Analizi), Jeo mekanik, Tünel Mühendisliği, Kimyasal ve Nükleer Maddelerin Etkisizleştirilmesi Tekniği, Madencilik Bilgisi, Maden Tekniği, Maden Ekonomisi, Madencilik Makine Bilimleri
Linz Üniversitesi

Linz Üniversitesi

Linz Üniversitesi Lisans Bölümleri


  • Biyofizik, Endüstri Matematiği, Haberleşme Tekniği /Enformasyon Tekniği, Kimya, Mekanik ve Makine Öğretisi (Mekatronik), Mikro elektronik, Nümerik Matematik, Pratik Bilgi İşlem, Sistem Bilimleri, Teknik Enformatik ve Telematik
    Teorik Fizik, Uygulamalı Bilgi İşlem Bölümü, Ekonomide Bilgi İşlem, Felsefe ve Bilim Teorisi, Hukuk

 

Salzburg Üniversitesi

Salzburg Üniversitesi

2003 yılından öncesinde Avusturya Üniversitelerindeki tüm bölümlerde eğitim Lisans ve Yüksek Lisans birleşik olarak verilmekteydi. 2003 yılından sonra bölümlerin büyük kısmı Lisans Eğitimi 3 yıl ve Yüksek Lisans Eğitimi 2 yıl olarak ayrıldı. Hala birleşik okutulan 4 yıl bölümler bulunmaktadır.

ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulanmaktadır.

Viyana Ekonomi Üniversitesi

Viyana Ekonomi Üniversitesi

2003 yılından öncesinde Avusturya Üniversitelerindeki tüm bölümlerde eğitim Lisans ve Yüksek Lisans birleşik olarak verilmekteydi. 2003 yılından sonra bölümlerin büyük kısmi Lisans Eğitimi (3 yıl) ve Yüksek Lisans Eğitimi (2 yıl) olarak ayrıldı.

ECTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulanmaktadır. Lisans eğitimi 3 yıl sürmektedir. Mezuniyet sonrası öğrenciler direkt olarak Master eğitimine başlayabilirler (herhangi bir sınava tabii tutulmaksızın).


Viyana Teknik Üniversitesi

Viyana Teknik Üniversitesi

 

Avusturya Üniversiteleri, Avrupa ve Dünya Üniversiteleri arasında önde gelen köklü bir eğitim geleneğine sahiptir. Özellikle tarihi altı yüzyılı aşan, içerisinden pek çok bilim adamı, sanatçı ve devlet adamı çıkarmış Viyana Üniversitesi, hem Avrupa üniversite sistemi ve anlayışına, hem de tüm Avrupa kültür, sosyal ve siyasal yaşamına çok önemli katkılarda bulunmuş bir üniversitedir. Sigmund FREUD gibi Avrupa ve Dünya tarihine damgasını vurmuş önemli şahsiyetleri yetiştirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almancadır.
Viyana Üniversitesi

Viyana Üniversitesi

 

1365 yılında Herzog Rudolf IV. tarafından kurulan Viyana Üniversitesi ( Latince adı; Alma MaterRudolphina) Alman Dil ve Kültür coğrafyasının en eski ve 71.000 öğrencisi ve 8.000 çalışanı ( bunlardan 6000' i bilim adamı) ile Avusturya´nın olduğu gibi Orta Avrupa´nın da en büyük üniversitesidir ve günümüze kadar yapılmış olan dünyanın en iyi üniversite sıralamalarında hep üst sıralarda yer almıştır.