Yurtdışında Tıp Eğitimi
Bosna Hersek 'de Eğitim
Ukrayna 'da Eğitimi
Bulgaristan 'da Eğitim
Belarus 'da Eğitim
Azerbaycan 'da Eğitim
Çek Cumhuriyeti 'nde Eğitimi
Kazakistan 'da Eğitim
Polonya 'da Eğitim
Hırvatistan 'da Eğitim
Sırbistanda 'da Eğitim
Kosova 'da Eğitim
Rusya 'da Eğitim
Romanya 'da Eğitim
Moldova 'da Eğitimi
Makedonya 'da Eğitim
Gürcistan 'da Eğitim
Avusturya 'de Eğitim
Letonya 'da Eğitim
Litvanya 'da Eğitim
Yunanistan 'da Eğitim
Kırgızistan 'da Eğitim

Oş Devlet Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan'ın en büyük üniversitesi olan Oş Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında 1993 yılında imzalanan "Akademik ve Kültürel İşbirliği Protokolü" çerçevesinde kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerini de aynı protokole bağlı olarak programlayıp yürütmektedir1.
İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına ve Afganistan'da Sovyet destekli rejimin iktidardan uzaklaştırılmasına paralel olarak diğer Müslüman Sovyet toplumlarında olduğu gibi Kırgız toplumunda da İslam'a yönelme olmuştu2. Bu yönelme Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, siyasi baskıların kalkmasının akabinde hızlanmış3, bölgede yaşayan unsurlar kendi kültürel kökenlerini aramaya başlamış ve bir öze dönüş hareketi gerçekleşmiştir. İşte Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi böylesi bir sosyal/psikolojik ve dinî ihtiyacın hissedildiği bir dönemde kurulmuştur4. Ayrıca ülkede üniversite, fakülte veya medrese düzeyinde, farklı niteliklerde, sayıları yaklaşık olarak kırk civarında olan din öğretimi kurumları5 da bulunmaktadır.
Fakülte dil ve bilgisayar laboratuarları, kütüphane ve konferans salonu ile donatılmış eğitim-öğretim binası, yurt binası, fakültede görev yapan misafir öğretim üyelerine tahsis edilmiş altı dairelik lojmanı, Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiş camii, çiçeklendirilmiş ve ağaçlandırılmış bahçesi ile bir Osmanlı külliyesini andırmaktadır.

Finansal desteğin Türkiye Diyanet Vakfınca karşılandığı fakültede eğitim-öğretim hizmetleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
Fakültenin yirmisi kız altmış kişilik kontenjanı vardır. Fakültenin öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldır. Öğrenciler, Türkiye'de tamamladıkları hazırlık sınıfında6 Türkçe, Arapça, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dinî Bilgiler öğrenmekte, bu süre boyunca Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklere sahip yörelerinde incelemeler yapmaktadırlar. Öğretim dili Kırgızca ve Türkiye Türkçesi olan fakültede Türkiye standartlarında eğitim-öğretim verilmektedir. Klasik dinî metinleri okuyacak ve anlayacak düzeyde Arapçayı da öğrenmeyi hedefleyen öğrenciler ayrıca Rusça ve İngilizce dersleri de almaktadırlar. Öğrenciler diğer fakültelerde olduğu gibi ikinci sınıftan itibaren öğretmenlik uygulamasına katılmaktadırlar.
Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler Bişkek'ten gelen Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Din İşleri Komisyonu, Oş Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi temsilcileri, dekan, dekan yardımcısı ve öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından "devlet sınavı" denilen bir sınava alınmaktadır. Sınav tez savunması ve bilim sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Tez savunması son sınıfta hazırlanan ve "diploma işi" denilen bir tezin öğrenci tarafından anlatılması ve savunulması şeklinde olmaktadır. Mezuniyet tezi, genellikle ikinci sınıfta hazırlanan ve sınıf geçme tezi olarak sunulan bir konunun üçüncü ve dördüncü sınıflarda giderek genişletilmesiyle oluşturulmakta, Kırgızca ve Türkçe olarak yazılmaktadır. Bilim sınavı ise felsefe veya eğitim bilimleri alanlarında seçilmiş olan soruların sözlü olarak cevaplandırılmasıyla yapılmaktadır. Bilim sınavında öğrencilere beş yıl öğrenim gördükleri ilahiyat alanı ile ilgili soru verilmemektedir.

Fakülteden mezun olan başarılı ve yetenekli öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde, fakültenin öğretim elemanı kadrosunu oluşturmak amacıyla, lisansüstü eğitim için tekrar Türkiye'ye gönderilmekte ve lisansüstü eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamaktadırlar.
Araştırmanın amacı Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Kırgızistan'daki coğrafi bölgeler açısından durumlarını, ailelerinin ekonomik yapılarını, toplum içerisindeki sosyal statülerini, Fakülte'den yararlanma düzeylerini ve mesleğe yönelik beklentilerini ortaya koymaktır. Bu sayede İlahiyat Fakültesi üzerinden Kırgızistan'ın genel dinî durumu hakkında da bilgi verilmiş olacaktır.


 
Balasagin Kırgız Üniversitesi

Balasagin Kırgız Üniversitesi

 

 • Öğrenim Ücreti: Eğitim ücreti 400-1000 ABD Dolarıdır. Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi vardır. Hazırlık eğitimi ücreti 700-1600 ABD Dolarıdır. Yurt İmkanı: Üniversitede yurt imkanı vardır.

Biskek Sosyal Bilimler Üniversitesi

Biskek Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • Çin, Güney Kore, Türkiye, Japonya, ve diğer ülkelerden gelen 29 yabancı öğretim görevlilerinin bulunduğu üniversite yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tedir.

Kırgız Devlet Üniversitesi

Kırgız Devlet Üniversitesi

 

 • Gazetecilik, Halkla İlişkiler,  Tv, Radyo ve Sinema,  İşletme,  Pazarlama, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Mikro elektronik, Rus Dili Edebiyatı, İngilizce Fransızca Almanca İktisat, Uluslararası İlişkiler Ekonomi

 

Kırgız Teknik Üniversitesi

Kırgız Teknik Üniversitesi

 

 • 1954 yılında Bişkek'te kurulan üniversitede mühendislik ve teknik bölümleriyle ön plana çıkmaktadır. Beş ana binada 7 fakültesi olan üniversitenin 100 tane laboratuarlı sınıfın yanı sıra içerisnde yaklaşık 800000 kaynak barındıran büyük bir kütüphanesi bulunmaktadır.

Kırgız Tıp Akademisi

Kırgız Tıp Akademisi

 

 • Genel TIP Fakültesi, Çocuk Doktoru, Eczacılık, Dişçilik, Yüksek Hemşirelik Okulu

Kırgızıstan Girişimcilik Üniversitesi

Kırgızıstan Girişimcilik Üniversitesi

 

 • İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Kırgızıstan Uluslararası Üniversitesi

Kırgızıstan Uluslararası Üniversitesi

 

 • Atatürk-Alatoo Üniversitesi 1996 ylında Kırgızistan'nın Bişkek şehrinde kurulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 1997-1998 yıllarında başlamıştır.Üniversitenin bulunduğu alan Bişkek'in Tunguç adı verilen yerleşkesinde bulunmaktadır ve üniversite geniş bir alana kurulmuştur.

Manas Üniversitesi

Manas Üniversitesi

 

 • Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar.

 


Kırgız Turizm Akademisi

Kırgız Turizm Akademisi

 

 • Turizm İşletmeciliği, Servis ve Hizmet

 


Muk Üniversitesi

Muk Üniversitesi

 

 • Ekonomi, İşletme , Bilgisayar Mühendisliği , Uluslararası ilişkiler, Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca),  Uluslararası Ticaret (İngilizce Eğitim), Turizm ve Otel işletmeciliği

 


Kırgız Tıp Üniversitesi

Kırgız Tıp Üniversitesi

 

 • Genel TIP Fakültesi, Çocuk Doktoru, Eczacılık, Dişçilik, Yüksek Hemşirelik Okulu