Yurtdışında Tıp Eğitimi
Bosna Hersek 'de Eğitim
Ukrayna 'da Eğitimi
Bulgaristan 'da Eğitim
Belarus 'da Eğitim
Azerbaycan 'da Eğitim
Çek Cumhuriyeti 'nde Eğitimi
Kazakistan 'da Eğitim
Polonya 'da Eğitim
Hırvatistan 'da Eğitim
Sırbistanda 'da Eğitim
Kosova 'da Eğitim
Rusya 'da Eğitim
Romanya 'da Eğitim
Moldova 'da Eğitimi
Makedonya 'da Eğitim
Gürcistan 'da Eğitim
Avusturya 'de Eğitim
Letonya 'da Eğitim
Litvanya 'da Eğitim
Yunanistan 'da Eğitim
Kırgızistan 'da Eğitim


Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır.

Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibi sürdürür.
    
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak hedefimiz Türk dünyası gençleri olarak el ele verip ulusal değerlerimize de bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanarak ama siyasetler üstü bir yaklaşımla insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar bağlı ve bunlardan taviz vermeyen bir yaklaşımla Türk Dünyası arasında altın köprülerden biri olan üniversitemizin misyonuna sahip çıkmaktır. Kırgız ve Türk gençleri ile Türkî Cumhuriyetler ve Türkî Topluluklardaki gençlerin birlikte olma bilincini güçlendirmek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Manas Ata’mızın ruhunu da ruhumuza katarak geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmek, Üniversitemizi ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek ve bir adım daha ileri götürmektir.

Üniversitenin Misyonu; Kırgız ve Türk gençleri ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki gençlerin birlikte öğrenmelerini, ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini ve üniversitenin dünya bilimine katkı yapmasını sağlayarak Türk uygarlığının Rönesanssına destek vermektir. Üniversitenin bu misyon çerçevesindeki amaçları şunlardır:

Çağdaş eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgızistan Cumhuriyeti yükseköğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile entegrasyonda öncü rol oynamak,

Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, milli kimlik bilincine sahip, manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı ve toplumsal sorumluluk anlayışına sahip yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek,

Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgızistan Cumhuriyetindeki demokrasileşme ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak,

Araştırma-geliştirme, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak,

Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek ve uluslararası topluluğun seçkin üyeleri haline getirmek,

Gelecek kuşaklar, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, sürekli değişen-gelişen topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek,

Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans veya lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir Üniversitenin çağdaş bir eğitim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmak,
b) Öğrencilere, hür dünyanın temelini oluşturan demokrasi eğitimi ve deneyimi ile özgür ve demokrat birer kişilik kazandırmak,
c) Öğrencileri laik düşünce sahibi olarak yetiştirmek,
d) Öğrenciler arasında etkili ibr iletişimin kurulmasını sağlamak,
e) Öğrencilerle üniversite idaresi arasındaki irtibatı güçlendirerek çıkabileceek problemlerinin çözümünü kolaylaştırmak,
f) Öğrencilerin ihtiyaçlarını üniversite organlarına duyurmak,
g) İlmi, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunarak öğrencilerin zihin, ruh ve beden yönünden gelişmelerine yardımcı olmak,
h) Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere bütün Türk cumhuriyet ve topluluklarından üniversiteye eğitim görmek üzere gelen öğrencileri birbirleriyle tanıştırmak ve yakınlaştırmak,
i) Öğrencilere Türk dünyasını bütün yönleriyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
j) Öğrencilere milli şuur uyandırmak ve daima canlı tutmak, başka milliyetlere mensup öğrencilerle yakınlaşmayı sağlamak süretiyle bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak, amacıyla kurulmuştur.

Öğrenci Konseyi eğitim, bilim, kültür, turizm ve spor alanlarıyla ilgili faaliyetlerini, kurulacak olan öğrenci kulüpleri aracılığıyla yürütür.
Üniversite öğrencileri arasındaki kaynaşma müzik, folklor, tiyatro ve sportif faaliyetlerle daha da güçlendirilmektedir.

Kurulan folklor ve müzik guruplarında kırgızistanlı bir öğrenci Artvin, Diyarbakır, Gaziantep veya Silifke halk oyunlarında yer alırken, Türk öğrenciler de Manasın oğlu Semeteyin tiyatrosunu başarıyla sahneleştirmektedir. Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibi sürdürür.
    
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak hedefimiz Türk dünyası gençleri olarak elele verip ulusal değerlerimize de bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanarak ama siyasetlerüstü bir yaklaşımla insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar bağlı ve bunlardan taviz vermeyen bir yaklaşımla Türk Dünyası arasında altın köprülerden biri olan üniversitemizin misyonuna sahip çıkmaktır. Kırgız ve Türk gençleri ile Türki Cumhuriyetler ve Türki Topluluklardaki gençlerin birlikte olma bilincini güçlendirmek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Manas Ata’mızın ruhunu da ruhumuza katarak geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmek, Üniversitemizi ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek ve bir adım daha ileri götürmektir.Ayrıca kazakistandan mezun olunca diplomanı sınavsız (direkt ) YÖK tanımaktadır Manas ve Ahmet Yesevi Üniversitesi özel statülü üniversite olduğundan denklik problemi bulunmamaktadır. Kırgızca ve Türkiye Türkçesidir.

BÖLÜMLER

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri Bölümü (İngiliz Dili ve Edebiyatı)Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)Eğitim Bilimler BölümüFelsefeSosyolojiTarihTürkoloji

Fen Fakültesi

Biyoloji

Matematik

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotograf Bölümü

Grafik Bölümü

Heykel Bölümü

Peyzaj ve Çevre Tasarımı Bölümü

Resim Bölümü

Seramik Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Maliye Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Gida Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Bitki Koruma

Zootekni

Fen Bilimler Enstitüsü

ÇİFT ANA DAL

Bilgisayar mühendisliği ve Elektrik-Elektronik programı mezunlarına, Matematik anabilim dalında matematik programı mezunlarına (Kimya Mühendisliği, Gıda mühendisliği, Çevre Mühendisliği)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkoloji

Tarih

Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi

Fen Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

Beden Eğitimi ve Spor

Spor öğretmenliği

Antrenörlük:Futbol, Voleybol (Kız ve Erkek), Basketbol (Kız ve Erkek), Masa Tenisi (Kız ve Erkek), Satranç (Kız ve Erkek), Judo (Kız ve Erkek), Sambo (Kız ve Erkek), Grekoromen Güreşi, Kırgız Güreşi, Serbest Güreşi, Toguz Korgool (Kız ve Erkek), Ordo, Dağcılık (Kız ve Erkek), Atletizm (Kız ve Erkek), Boks, Halter ve Yüzme (Kız ve Erkek).

Konservatuvar Müzik Studyosu :Sahne Sanatları

Uygulama (Koro, Orkestra, çeşitli çalgı, ses, oyun, dans, tıyatro ... ) toplulukları, Arşiv Merkezi,Ses kayıt Stüdyosu, Basın-Yayın Merkezi , Müzik ( Türk Dünyası Geleneksel Çalgıları --- ) ve  Sahne Sanatları ,( Tiyatro, Geleneksel  Kostüm ….)  müzesi , Türk Dünyası Müziğini ve Sahne Sanatlarını Araştırma Ve Geliştirme Merkezi kurmak,Üniversite içi disiplinler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla  ilişki içerisinde çalışmalar yapmaktır..

Turizm ve Otelcilik

Seyahat ve Turizm Rehberliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Dil Öğretimi Bölümü İngilizce, Rusça, Almanca, Çince,Türkçe,Kırgızca

Mütercim -Tercümanlık Bölümü

İngilizce, Rusça, Almanca, Çince,Türkçe,Kırgızca

Meslek Yüksekokulları

Büro Yönetimi

İnşaat TeknisyenliğiMuhasebe Programı

Oto (Motor) Teknisyenliği ve Elektrik elektronik Elektrik arıza ve telekomünikasyon

Meslek YüksekokuluTurizm ve Otelcilik Turizm RehberliğiTurizm ve Otel İşletmeciliğiYiyecek İçecek İşletmeciliği

 
Balasagin Kırgız Üniversitesi

Balasagin Kırgız Üniversitesi

 

 • Öğrenim Ücreti: Eğitim ücreti 400-1000 ABD Dolarıdır. Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi vardır. Hazırlık eğitimi ücreti 700-1600 ABD Dolarıdır. Yurt İmkanı: Üniversitede yurt imkanı vardır.

Biskek Sosyal Bilimler Üniversitesi

Biskek Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • Çin, Güney Kore, Türkiye, Japonya, ve diğer ülkelerden gelen 29 yabancı öğretim görevlilerinin bulunduğu üniversite yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tedir.

Kırgız Devlet Üniversitesi

Kırgız Devlet Üniversitesi

 

 • Gazetecilik, Halkla İlişkiler,  Tv, Radyo ve Sinema,  İşletme,  Pazarlama, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Mikro elektronik, Rus Dili Edebiyatı, İngilizce Fransızca Almanca İktisat, Uluslararası İlişkiler Ekonomi

 

Kırgız Teknik Üniversitesi

Kırgız Teknik Üniversitesi

 

 • 1954 yılında Bişkek'te kurulan üniversitede mühendislik ve teknik bölümleriyle ön plana çıkmaktadır. Beş ana binada 7 fakültesi olan üniversitenin 100 tane laboratuarlı sınıfın yanı sıra içerisnde yaklaşık 800000 kaynak barındıran büyük bir kütüphanesi bulunmaktadır.

Kırgız Tıp Akademisi

Kırgız Tıp Akademisi

 

 • Genel TIP Fakültesi, Çocuk Doktoru, Eczacılık, Dişçilik, Yüksek Hemşirelik Okulu

Kırgızıstan Girişimcilik Üniversitesi

Kırgızıstan Girişimcilik Üniversitesi

 

 • İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Kırgızıstan Uluslararası Üniversitesi

Kırgızıstan Uluslararası Üniversitesi

 

 • Atatürk-Alatoo Üniversitesi 1996 ylında Kırgızistan'nın Bişkek şehrinde kurulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 1997-1998 yıllarında başlamıştır.Üniversitenin bulunduğu alan Bişkek'in Tunguç adı verilen yerleşkesinde bulunmaktadır ve üniversite geniş bir alana kurulmuştur.

Kırgız Turizm Akademisi

Kırgız Turizm Akademisi

 

 • Turizm İşletmeciliği, Servis ve Hizmet

 


Muk Üniversitesi

Muk Üniversitesi

 

 • Ekonomi, İşletme , Bilgisayar Mühendisliği , Uluslararası ilişkiler, Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca),  Uluslararası Ticaret (İngilizce Eğitim), Turizm ve Otel işletmeciliği

 


Os Devlet Üniversitesi

Os Devlet Üniversitesi

 

 • İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan'ın en büyük üniversitesi olan Oş Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında 1993 yılında imzalanan "Akademik ve Kültürel İşbirliği Protokolü" çerçevesinde kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerini de aynı protokole bağlı olarak programlayıp yürütmektedir.


Kırgız Tıp Üniversitesi

Kırgız Tıp Üniversitesi

 

 • Genel TIP Fakültesi, Çocuk Doktoru, Eczacılık, Dişçilik, Yüksek Hemşirelik Okulu