Yurtdışında Tıp Eğitimi
Bosna Hersek 'de Eğitim
Ukrayna 'da Eğitimi
Bulgaristan 'da Eğitim
Belarus 'da Eğitim
Azerbaycan 'da Eğitim
Çek Cumhuriyeti 'nde Eğitimi
Kazakistan 'da Eğitim
Polonya 'da Eğitim
Hırvatistan 'da Eğitim
Sırbistanda 'da Eğitim
Kosova 'da Eğitim
Rusya 'da Eğitim
Romanya 'da Eğitim
Moldova 'da Eğitimi
Makedonya 'da Eğitim
Gürcistan 'da Eğitim
Avusturya 'de Eğitim
Letonya 'da Eğitim
Litvanya 'da Eğitim
Yunanistan 'da Eğitim
Kırgızistan 'da Eğitim

AZERBAYCAN'DA UNİVERSİTE

56815.jpg


azerbaycan_resimleri_5.jpg

Azerbaycan’ı Tanıyalım


Ülke adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
Başkenti: Bakü
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Yüzölçümü: 86.600 km2
Nüfusu: 9.000.000
Nüfus yoğunluğu: 87/km2
Para birimi: Manat
Resmi Dili: AzericeEğitim Dili

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet dili Azericedir. Ülke, Azericenin her bakımdan gelişmesini, vatandaşların konuştuğu diğer dillerin de serbestçe kullanılmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başlıca eğitim dili, ülkenin devlet dili olan Azericedir. Ancak Anayasada (45. madde) her bir vatandaşa kendi isteğine bağlı olarak istediği dilde eğitim görmek hakkı tanınmıştır. Azerbaycan’da hiç kimse kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz (Agamalıyev, 2003).


Eğitim Sisteminin Yapısı

1992 yılında kabul edilen Azerbaycan Eğitim Kanunu’na uygun olarak eğitim sistemi aşağıdaki kademelerden oluşmuştur (http:/www.turkbe.org.az/Egitim.html;  Agamaliyev, 2003):

- Okul öncesi eğitim
- Genel eğitim
- Mesleki eğitim
- Yükseköğretim

Okul Öncesi Eğitim:

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde eğitimin temelini okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Devlet, çocukların eğitilmesini, sosyal savunmasını ve finanse edilmesini garanti etmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları; yeni doğmuş çocuk evi, kreş, ana sınıfı, kreş-ana sınıfı, yatılı çocuk yurdu, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar için okul öncesi eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Çocuklar, okul öncesi eğitim kurumlarına velilerinin isteği üzerine alınmaktadırlar.

Genel Eğitim:
Eğitim Kanunu’na uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nde genel orta eğitim üç aşamadan oluşmaktadır:

İlk eğitim (ibtidai tahsil) – (1. - 4. sınıflar)
Esas eğitim - (5. –9. sınıflar)
Genel orta eğitim - (10.-11. sınıflar).

Genel Eğitim Okullarının 3 Temel Hedefi Vardır:

Öğrenciye kendi dilini, tarihini ve kültürünü benimsetmek,
Öğrenciye en az bir yabancı dil kazandırmak,
Öğrenciyi çağdaş teknolojiyi, özellikle bilgisayarları etkin bir şekilde kullanabilecek şekilde yetiştirmektir.

Bu hedeflerin yanı sıra, genel eğitim okulları, Eğitim Kanunu’nda belirlenen eğitim prensiplerinin gerçekleştirilmesinden, öğrencilerin ihtiyaç ve özelliklerine uygun eğitim-öğretim sürecinin düzenlenmesinden, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesinden vb. sorumludurlar.

Meslek Eğitimi:

Meslek liselerine 9. veya 11. sınıfı bitiren öğrenciler alınmaktadırlar. 9. sınıftan sonra meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler 3 veya 4 yıllık eğitimleri sırasında meslek eğitiminin yanı sıra orta eğitim derslerini de almaktadırlar. Bu liselere 11. sınıfı bitirerek devam eden öğrenciler ise 1 veya 2 yıllık öğrenim süresi içinde yalnız meslek dersleri almaktadırlar. Meslek liselerini bitirenlere kazandıkları meslek türüne bağlı olarak “usta” işçi derecesi verilmektedir.

Ülkedeki ekonomik yapının değişmesi mesleki eğitim alanında da değişiklikler yapmayı gerekli kılmıştır. İşçilere duyulan ihtiyaç alanının değişmesi ise işçi mesleklerinin listesini yeniden inceleme ihtiyacını yaratmıştır. Üretim sektöründe görülen değişiklikler eğitim sektörüne de yansımıştır.

Yükseköğretim:

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yükseköğretim kurumları; üniversiteler, enstitüler ve konservatuarlardan oluşmaktadır. 1992 yılında kabul edilen “Azerbaycan Eğitim Kanunu” yükseköğretim kurumlarına bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Yükseköğretim kurumlarına özerklik verilmiş, finansman ve yönetim konularında serbestlik tanınmıştır


Önemli Günleri

1 Ocak Yılbaşı
20 Ocak Şehitleri Anma Günü
8 Mart Kadınlar Günü
20-21 Mart Nevruz Bayramı
28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı
26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Bayramı
18 Ekim Kurtuluş Bayramı
26 Haziran Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Günü
17 Kasım Milli Kalkınma Günü
31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Günü
Ramazan Bayramı
Kurban Bayramı

 

Hava Durumu

Azerbaycan'da hava genellikle ılımandır. Kışları sert değildir ve en fazla 1 ay sürer. Ancak Bakü çok fazla rüzgârlı bir şehirdir. Zaten Bakü’nün diğer bir adı Rüzgârlar ’dir. Yazları ise gayet sıcaktır. Hazar sahilleri Antalya sahillerini aratmaz. Türkiye’den gideceklerin ekstra kalın kıyafetler almasına gerek yoktur.

Azerbaycan'da İnsan İlişkileri

 

Azeri halkı Türk kökenli bir halk olduğu için normal şartlar altında çok misafirperverdir. Kadın-erkek ilişkileri ise bize (Türkiye'ye) hiç benzemez ve çok rahattırlar.

800px-Mugham_Festival_2008.jpgAzerigirls.jpg

Azerbaycan'da Yiyecek ve İçecek Fiyatları

 

Yiyecek genel olarak ucuzdur. Pek çok Azeri ve Türk lokantalarını bulmak mümkündür. Türk lokantaları yemek sağlığı yönünden daha iyidir. Fiyatlara gelince örneğin 1 porsiyon döner 4000-5000 manat civarındadır. Buda aşağı yukarı 1 $ eder.

Giyecekler ucuz olmasına rağmen fazla kaliteli değillerdir. Bu yüzden Türkiye’den gidenlerin kıyafetlerini beraberinde getirmelerinde yarar vardır.

Azerbaycan'da Yaşam Şartları

 

Türkiye’de ki yaygın inanışın aksine Azerbaycan'da geçim çok ucuz değildir. Bakü'de bir insanin oturabileceği, temiz bir banyosu ve mutfağı olan tek odalı bir evin kirası en az 250 $ (125.000 manat) tır. Evlerde genelde kalorifer bulunmaz, bulunsa dahi kullanılmaz. Çünkü elektrik bedava denilecek kadar ucuz olduğu için her yerde elektrik sobası yanar. Evler dayalı döşeli olduğu için öğrencilerin yanlarında ev malzemesi götürmesine gerek yoktur. Hatta bazı ev sahipleri tüm faturaları kendileri öderler. Tavsiyemiz öğrencilerin Sahil Yolu, Parliment Prospekti, Elimler Akademyası, Dostluk veya İnşaatçılar bölgelerinden ev tutmalarıdır.

Azerbaycan'da Eğitim

Orta Asya ülkelerindeki üniversiteler, Türkiye'den gelecek öğrencilere kapılarını açtılar. Üniversitelerin ücretleri ise diğer ülkelere göre daha ucuz ve avantajlı olduğu için son yıllarda pek çok kişinin bu üniversiteleri tercih etmesine öncülük etti.

ÖSS ile Türkiye'de aldıkları puanlarla daha iyi bölümlerde okumak isteyenler, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yurtdışına yöneldiler. Öğrenciler için Orta Asya ülkelerindeki üniversiteler, hem eğitimi, hem de diğer ülkelere göre daha ucuz olması nedeni ile iyi bir alternatif oluşturdu.

Orta Asya ülkelerindeki üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin yapacağı tek şey;  YÖK'ün denklik birimini arayıp, gitmek istediği üniversitenin veya bölümün tanınıp tanınmadığını öğrenmektir. Bugüne kadar bu ülkelerde öğrenim gören öğrenciler çoğunlukla mağdur olduğu için öğrencilerin denklik konusunu mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir.


Bölümler ve Ücretlendirme

Bir öğrencinin Azerbaycan'da üniversite okuması için ÖSS'den 120 puanı aşması yeterlidir. Mezun olunduğunda sosyal bölümler için denklik sorunu bulunmamaktadır. Tıp ve mühendislik fakülteleri mezunlarının da denkliği sınava girdikten sonra kabul edilmektedir. Bu iki bölümde okuyan öğrencilerin denkliklerinin kabul edilmesi için görüşmeler de sürmektedir.

Azerbaycan'da öğrencilere bir yıl Azerice veya Rusça hazırlık okutulmaktadır. Öğrenci için okul ücretleri ise Batı ve ABD üniversitelerinin yarısından bile azdır. Azerbaycan'da hazırlık dönemi için 500 dolar ödenirken, diğer sınıflarda bölüme göre 700 ile 1300 dolar arasında ücretler ödenmektedir.
Yalnız tıp fakülteleri için 2 bin dolar ödemek gerekmektedir. Öğrenciler barınma sorununu ise üniversitelerin yurtlarında kalarak çözebilecekleri gibi, kendileri de ev tutup kalabilirler. Azerbaycan'da tüm Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi ev kiraları çok ucuzdur.

YÖK Denklik Birimi: 0 312 298 71 55 – 0 312 298 70 00


YÖK’ün Denklik Verdiği Azerbaycan'daki Üniversiteler

Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi>
Bakü Devlet Üniversitesi
Bakü Slavyan Üniversitesi
Gence Devlet Üniversitesi
Sumgayıt Devlet Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi
Nahcivan Devlet Üniversitesi
Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisi


 
Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi

Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti Mütercim Tercümanlık bölümleri için 3400 ABD Doları, İngiliz Dili ve Edebiyatı 2800 ABD Doları, Alman Dili ve Edebiyatı için ise 1500 ABD Dolarıdır. Hazırlık Programı: Öğretim dili Azerice ve Rusçadır. Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık eğitimi ücreti her yıl için alınır ve 1000 ABD Dolarıdır..
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

 

 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yıllık eğitim ücreti İşletme, Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi ve Pazarlama 800 ABD, Uluslararası Ticaret 900 ABD ve İstatistik programı 700 ABD Doları, Türk dünyası İşletme  Fakültesinde, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Programları yıllık 4000 ABD Dolarıdır. Eğitim dili Azerice ve Rusçadır.  Türk Dünyası İşletme, Fakültesi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'na bağlı bir eğitim kurumudur. Eğitim dili Türkiye Türkçesidir.

Azerbaycan Devlet Neft Akademisi

Azerbaycan Devlet Neft Akademisi


 • Öğrenim Ücreti: Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti Kimya Teknolojisi ve Ekoloji programında 1600 ABD Doları, Uygulamalı Matematik programında ise öğrenim ücreti 2100 ABD Dolarıdır. Öğretim dili Azerice ve Rusçadır. Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazırlık ücreti 1100 ABD Dolarıdır.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti 800 ABD Dolarıdır. Hazırlık Programı: Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık eğitimi ücreti yıllık 500 ABD Dolarıdır. Hazırlık eğitiminde Azericenin yanı sıra ilgili programlara ait Azerice terimlerin eğitimi yer alır.

 


Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi

Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi


 • Öğrenim Ücreti: Eğitim ücreti 900-1200 ABD Dolarıdır.
  Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi vardır. Hazırlık eğitimi ücreti 550 ABD Dolarıdır.
  Yurt imkânı: Üniversitede yurt imkânı bulunmamaktadır.

Bakü Devlet Üniversitesi

Bakü Devlet Üniversitesi

 • Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir devlet üniversitesidir. 1919'da kurulan üniversitenin, en ünlü mezunları Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanları Ebulfez Elçibey ve Haydar Aliyev'dir.

 


Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

 • Hazırlık Programı: Öğretim dili Azericedir. Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı eğitim ücreti 600 ABD Dolarıdır. Hazırlık eğitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı yoktur.

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi

 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 1.500 ABD Dolarıdır. Eğitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Öğretim dili Azericedir. Hazırlık Programı: Üniversite bünyesinde hazırlık eğitim verilmektedir. Hazırlık sınıfı eğitim ücreti 700 ABD Dolarıdır. Yurt İmkani: Üniversitede yurt imkânı yoktur.

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi


 • Öğretim dili Mimarlık bölümü için Azerice, Rusça ve İngilizce, İnşaat Mühendisliği bölümü için Azerice ve Rusçadır. Hazırlık Programı: Üniversite bünyesinde bir yıl hazırlık eğitimi verilmektedir ve ücreti yıllık 700 ABD Dolarıdır. Yurt İmkânı: Yurt imkânı bulunmaktadır. Aylık ücreti 25 ABD Dolarıdır.
Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

 • Hazırlık Programı: Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık eğitim ücreti yıllık 600 ABD Dolarıdır.
  Yurt İmkânı: Yurt imkânı bulunmaktadır. Aylık ücreti 15 ABD dolarıdır.

 


Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Azerbaycan Tıp Üniversitesi


 • Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi vardır. Hazırlık eğitim ücreti yıllık 1.500 ABD Dolarıdır. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı kısıtlıdır.


Bakü Slavyan Üniversitesi

Bakü Slavyan Üniversitesi


 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yıllık eğitim ücreti 1000 ABD Dolarıdır. Eğitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Öğretim dili Azerice ve Rusçadır. Hazırlık Programı: Üniversite bünyesinde hazırlık sınıfı vardır ve ücreti yıllık 750 ABD Dolarıdır. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı yoktur.


Gence Devlet Üniversitesi

Gence Devlet Üniversitesi


 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti 1000 ABD Dolarıdır. Öğrenim Ücreti her sömestr başında alınır. Hazırlık eğitimi verilmemektedir. Öğrenim dili Azericedir. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı yoktur.


Nahcivan Devlet Üniversitesi

Nahcivan Devlet Üniversitesi


 • Fakülteler: Tarih ve Filoloji, Sosyal Yönetim ve Hukuk, Ekonomi, Güzel sanatlar, Doğal tarih

  1. Tıp, Fizik ve Matematik, Mimarlık ve Mühendislik, Pedagoji, Yabancı Diller

Sumgayıt Devlet Üniversitesi

Sumgayıt Devlet Üniversitesi


 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitim ücreti kimya 1050 ABD Doları Matematik ve Fizik 1000 ABD Doları. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji ve Coğrafya 1200 ABD Dolarıdır. Hazırlık Programı: Hazırlık eğitimi vardır ve ücreti 600 ABD Dolarıdır. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı vardır. Ücreti aylık 200 ABD Dolarıdır.
Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisi

Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisi


 • Öğrenim Ücreti: Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti yıllık 2000-2500 ABD Doları arasıdır. Hazırlık Programı: Öğretim dili Azericedir. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılı üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi görürler. Hazırlık eğitim ücreti 1500 ABD Dolarıdır. Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı yoktur.